Formular za pisanje primedbi

Kako bi olakšali podnošenje primedbi ili sugestija u toku trajanja javnog uvida u plan, pripremili smo formular koji generiše formatiran PDF dokument (A4) primedbe na osnovu vašeg unosa. 
Nakon popunjavanja neophodnih polja u formularu (koja su označena sa *), pritiskom na dugme “NAPRAVI PDF” dobija se formatirani dopis koji je samo potrebno odštampati i predati nadležnom organu lokalne samouprave za proceduru izrade planova. 
Dokument koji na ovaj način napravite će biti obrisan, zajedno sa svim podacima, sa našeg servera u roku od 60 minuta. Ukoliko ne želite da unosite lične podatke, na dopisu će ostati prazna polja koja treba da popunite ručno na odštampanom dopisu.

Formular

Primer popunjenog formulara