Kom ihåg att att ta gviagra omedelbart efter en måltid saktar ner handlingen. Det betyder att du inte kommer att känna maximal effekt inom en timme. Därför, om du har en "het" natt, ta tabletterna på fastande mage.

UČEŠĆE GRAĐANA U PLANIRANJU GRADA

Od toga šta će se graditi, a šta čuvati zavisi i to ko ćemo biti. Urbanističko i prostorno planiranje ima previše važne posledice po naše živote da bismo imali luksuz da ga ne razumemo. Ovaj vodič je naš doprinos tom razumevanju. U njemu su objašnjene različite faze i elementi planiranja kao i načini na koje se možemo uključiti u ove formalne procese. Tu je i formular za sastavljanje primedbi i prostor za diskusiju koji će nam omogućiti da se uhvatimo u koštac sa pojedinačnim problemima, ali i da dalje unapređujemo sam vodič. Upustimo se u svet planova, uzmimo učešće u sudbini prostora na kom živimo! 

Naš formular će olakšati sastavljanje primedbi u toku trajanja javnih uvida u planske doumente i u par koraka spremiti dopis za nadležni organ lokalne samouprave.

Stranica za diskusiju je otvorena za sve komentare i pitanja o proceduri i učešću građana u urbanističkom i prostornom planiranju generalno ali i u vezi konkretnog plana koji nas eventualno zanima.

Pristup i razumevanje plana

Kako čitati planove

Utvrđivanje položaja lokacije ili parcele koja je predmet našeg interesovanja.

Na koje grafičke priloge je potrebno da obratimo posebnu pažnju i šta oni sadrže.

Šta se definiše pravilima uređenja i građenja i na koja pravila je potrebno da obratimo pažnju.

Značenje pojma sprovođenja u planiranju i mogući načini sprovođenja planskih dokumenata.

Opis procedure izrade plana
Detaljan opis procedure izrade planskog dokumenta od pokretanja izrade plana, donošenja Odluke o izradi, ranog javnog uvida, izrade nacrta, stručne kontrole, javnog uvida i donošenja plana sa objašnjenjem uloge glavnih aktera u proceduri izrade plana.
Objašnjenje osnovnih pojmova urbanističkog i prostornog planiranja

Rečnik pojmova

Poznavanje osnovnih termina i njihovog značenja prvi je korak u razumevanju sadržine planskih dokumenata i procedure njihove izrade i donošenja. Pojedine pojmove prati odgovarajuća ilustracija koja će nam pomoći da bolje razumete njihovo značenje.