Diskusija

Ovo je prostor za diskusiju o urbanističkom planiranju, mogućnostima učestvovanja, konkretnim planovima i problemima oko njih.
8 Odgovori
  1. Đorđe Vićić

    Poštovani,

    Radim na master radu čija je tema vezana za izradu plana detaljne regulacije. Zanima me koji je zakonski osnov za podnošenje inicijative od strane (1) investitora tj pravnih lica i (2) građana za donošenje PDR-a. U Zakonu o planiranju i izgradnji, kao i podzakonskim aktima ne pronalazim da oni imaju pravno na to, dok je u praksi moguće da i investitori i građani budu inicijatori donošenja PDR-a.

    Hvala i pozdrav

Ostavi komentar